REGRESE - FAQ - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

REGRESE - FAQ


Regresní terapie Praha - FAQ

Zde se budu snažit odpovědět na často kladené dotazy týkající se hlubinné regresní terapie a regrese všeobecně. V případě, že by vám přece jen bylo něco po přečtení této stránky nejasného, anebo by vás zajímala odpověď na nějaký specifický dotaz, neváhejte mě kontaktovat přes kontaktní formulář a já se vám pokusím vše dostatečně osvětlit.


_______________________________________________________________________________________________________


Je regresní terapie bezpečná?
______

Regresní terapie je bezpečná, pokud je správně provedena, to znamená, především řádně ukončena. Terapeut by měl mít navázán po celou dobu sezení s klientem určitý mentální kontakt, díky kterému v průběhu sezení dokáže jasně a pružně reagovat a vést klienta tak, aby vše zpracovával pro něj vhodným tempem. Konkrétní situace by se pak měly vyčistit úplně a neměly by zůstat nezpracované. Díky tomu pak není třeba mít z ničeho obavy.

_______________________________________________________________________________________________________


Působí regrese na každého?
______

U drtivé většiny klientů je sezení regresní terapie úspěšné. Opět zde záleží na více faktorech, a to především na úrovni hypnability a případně také sugestibility klienta, jeho aktuálním rozpoložení a také na způsobu a schopnosti jeho vnímání.

_______________________________________________________________________________________________________


Co prožívám během sezení regresní terapie?
______

Je třeba počítat s tím, že v průběhu regrese klient může prožívat psychicky náročnější situace, které je ovšem třeba zpracovat pro úspěšné odstranění problému. K tomu mohou často patřit i fyzické projevy v podobě různých bolestí v místech, které aktuálně souvisí s daným tématem. Nicméně u některých klientů může stačit pouze uvědomění si a pochopení určitých aspektů z jejich života, díky čemuž se odstraní jejich blokace, a tudíž pro ně nemusí být regrese nijak zvlášť náročná. Všeobecně lze říci, že čím hlubší prožitky jsou, tím je sezení regresní terapie učinnější.

_______________________________________________________________________________________________________


Kolik sezení je potřeba podstoupit pro vyřešení problému?
______

To je velice individuální, ale zpravidla platí, že pokud jde o problém, ke kterému dokážeme přímo směřovat, může být vyřešen za jedno sezení. Nicméně pokud se jedná o komplikovanější omezení či má-li klient více provázaných problémů, je zapotřebí sezení několik. Avšak obecně platí, že k výraznému zlepšení stavu klienta vetšinou dochází po třech až čtyřech sezeních.

_______________________________________________________________________________________________________


Regresní terapie Praha a klinická psychoterapie, jaký je rozdíl?
______

Klinická psychoterapie vyžaduje u vysokého procenta případů poměrně dlouhou cestu, desítky někdy i stovky hodin sezení což může trvat řádově i několik let. To bývá pro klienta samozřejmě celkově velice náročné jak časově, tak i finančně nicméně to neznamená, že by klasická psychoterapie jako taková nebyla účinná, to určitě ne, jen jí zkrátka může trvat delší dobu než pronikne k podstatě problému což není ale pro většinu klientů úplně žádoucí.
Oproti tomu regresní terapie se snaží jít rovnou ke kořenu problému a často je velice rychlá a účinná. Navíc může využívat další netradiční techniky, které konvenční psychoterapie nevyužívá (odvody přisedlých duší, kooperace vyšších bytostí a další..).

_______________________________________________________________________________________________________


Není regrese příliš finančně nákladná?
______

Vzhledem k tomu jak rychle se někdy dá klientův problém vyřešit, se v žádném případě nelze bavit o finanční ani časové náročnosti tohoto druhu terapie v porovnání s tím, jak obrovskou úlevu může v krátkém čase za minimální prostředky poskytnout.

_______________________________________________________________________________________________________


Musím se na sezení nějak připravit?
______

Čím klidnější a uvolněnější na sezení přijdete, tím je to pro terapii prospěšnější. Samozřejmě ne vždy je to pro klienta v jeho stavu možné nebo snadné, ale je vhodné v rámci možností se na tento den alespoň trošku připravit. V žádném případě nedoporučuji přijít posilněn(a) jakoukoliv omamnou látkou či alkoholem anebo mít v sobě několik káv či energetických nápojů. Mysl musí být co nejčistší a ani mírná únava klienta není vůbec na škodu. Žádná jiná příprava není nutná.

_______________________________________________________________________________________________________


Dostanu se při regresi vždy do minulých životů?
______

To je opět velice individuální a nelze to nikdy předpovědět předem. Vaše podvědomí samo určí, co je potřeba si projít a kam nás zavede. Terapeut klienta spíše doprovází potřebným směrem. Terapeutický efekt se často dostaví, aniž by se klient do nějakého předchozího života dostal. Takže, jestli budeme procházet minulý život, se ukáže až při konkrétním sezení.

_______________________________________________________________________________________________________


Můžu mít s sebou na sezení doprovod?
______

S doprovodem můžete samozřejmě přijít, abychom si probrali váš problém i z pohledu například rodiče nebo partnera, ale na samotné sezení regresní terapie, které bezprostředně po úvodním rozhovoru započne, zůstává pouze klient. A proč? Další přítomná osoba může vědomě i nevědomě narušovat či zasahovat do sezení a klient tím může být výrazně negativně ovlivněn. Nemusí se totiž v přítomnosti třetí osoby dostatečně uvolnit, což ve výsledku naruší celou terapii.

_______________________________________________________________________________________________________


Je sezení hlubinné regresní terapie omezeno pouze na Prahu?
______

Sezení regresní terapie probíhají na Praze 4, ale pokud se vás týká například pohybové omezení nebo v případě agorafobie máte problém s cestováním, je možné se domluvit, že vás navštívím u vás doma nebo v kanceláři, kde budeme mít klid a kde budete mít pohodlné křesílko a možnost lehkého zatemnění místnosti (například žaluziemi) pro vybudování co nevhodnější atmosféry pro sezení. Nic více není třeba. Hlubinná regresní terapie Praha nebo-li regrese Praha není samozřejmě omezena pouze na Prahu a můžeme se tudíž domluvit i na mimo pražskou lokalitu.
__________________________________________________________________________________________________________________________
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky